Навигация

Прием след 7 клас

Обучение в ПМГ

Обучението в Природо- математическа гимназия "Акад. Боян Петканчин", град Хасково, е петгодишно – от осми до дванадесети клас. Прием на ученици в гимназията се извършва чрез полагане на конкурсни изпити след завършен седми клас. Първата година от обучението си учениците изучават интензивно чужд език - английски или немски. В девети клас има възможност за избор и на втори чужд език – английски, немски или руски. През следващата учебна година учениците ще се обучават в пет основни профила:

  • Математика с интензивно изучаване на английски език - с профилиращи предмети: Математика, Английски език, Информатика, Български език и литература
  • Информатика с интензивно изучаване на английски език - с профилиращи предмети: Информатика, Английски език, Математика, Български език и литература
  • Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език - с профилиращи предмети: Информационни технологии, Английски език, Математика, Български език и литература
  • Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език - с профилиращи предмети: Информационни технологии, Английски език, Немски език, Математика
  • Биология с интензивно изучаване на английски език - с профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Английски език, Химия и опазване на околната среда, Български език и литература

Балът за кандидатстване в гимназията се образува като сбор от утроената оценка от теста по математика, оценката от теста по български език и литература, оценките от свидетелството за седми клас по математика и български, а за профил "Биология" - математика и биология. 

По време на обучението си в ПМГ "Акад. Боян Петканчин" учениците могат да се насочат към различни предмети и форми на учебни и извънкласни дейности – школи по математика, информатика, предпечатна подготовка, web - дизайн, анимация, биология, химия, математическа лингвистика, гражданско образование, астрономия и др.

Примерен учебен план: