Понеделник 18, Октомври 2021г.
Уважаеми родители,
 
Във връзка с провеждането на родителските срещи на класовете за началото на учебната 2020-2021 година и поради динамичната епидемична обстановка беше направено проучване сред класните ръководители за нагласите на родителите по класове. В резултат на това ви уведомяваме следното:
 
Присъствено ще се проведат родителските срещи за: 7А, 8А, 9А, 9Б, 9Д, 10Г, 10Д, 11А, 11Д, 12В и 12Г класове.
 
За провеждане на родителските срещи на тези 11 паралелки е определена датата: 22.10.2020 г., начало 17.30 часа.
 
За останалите класове: класните ръководители се ангажират да изберат надеждни онлайн инструменти и платформи, за да сведат до Вас задължителната училищна информация.
 
Сподели: