Петък 21, Януари 2022г.

Природо - математическа гимназия град Хасково е основана през 1972 година с името Математическа гимназия "Тодор Велев".

Тя е сред първите в страната учебни заведения от този тип, възникнала с цел завършващите ученици да получат средно специално математическо образование.

Началото се поставя с едновременен прием на два випуска - 8 и 9 клас, в осем паралелки- профил математика. Изключителен принос за успешния старт на новото училище имат дванадесетте преподаватели и директорът, които с високия си професионализъм градят облика и традициите на едно привлекателно за младите хора учебно заведение. Високите постижения на първите два випуска се потвърждават при дипломирането им- средният успех е отличен, а 98% от тях са приети във ВУЗ.

Така се поставят здравите основи на гимназията, която в продължение на годините отстоява и доказва името си на водещо учебно заведние в региона.

1982/1983 г. - Открива се паралелка с профил "Физика"

1989/1990 г.- Открива се и паралелка с профил "Биология".

С тези профили гимназията се преобразува от математическа в природо - математическа.

1988/1989 г. - Въвежда се интензивно изучаване на чужд език - английски и немски език. Тази промяна е съпътствана с нова учебна структура - подготвителен клас /след 7 клас/, сега 8 клас, където в продължение на една учебна година основният предмет, изучаван 19 часа седмично е чуждият език. Американски учители по английски език, изпратени от "Корпуса на мира" чрез МОН, допринасят за по- високото равнище на чуждоезиковото обучение. След успешното представяне на изпити първите 12 наши ученици продължават обучението си в чуждестранни университети и колежи.

1999/2000 г. - Открива се паралелка с профил "Информатика".

2008/2009 г. - <За първи път се осъществява прием на ученици в 5 клас

2008 г. - Училището отново има име - Акад. Боян Петканчин - най-видния български геометър.

През учебната 2009/2010 година в Природо - математическа гимназия град Хасково учат 669 ученици в 27 паралелки в следните профили:

математика с интензивно изучаване на английски език

математика с интензивно изучаване на немски език

информатика с интензивно изучаване на английски език

биология с интензивно изучаване на английски език

Над 3600 младежи и девойки, успешно са се реализирали във всички сфери на обществения живот в страната и чужбина.

Всяка година над 96% от завършващите продължават обучението си във висши учебни заведения у нас, в Германия, във Великобритания и САЩ и др. Голяма част от възпитаниците на училището принадлежат към интелектуални елит, който изгражда облика на съвременна демократична България.

Традициите, постиженията и реализацията утвърждават Природо- математическа гимназия "Акад. Боян Петканчин"- град Хасково като едно от най- авторитетните и привлекателни учебни заведения в региона и страната.

 

Сподели: