Вторник 13, Април 2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

за прием на ученици в V клас

в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково

за учебната 2017/2018 година

 

 За учебната 2017/2018 година учениците ще се класират въз основа на:

  1. Резултата от националното външно оценяване по математика;
  2. Успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;
  3. Трите най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика, редуцирани към скалата, приета от Педагогическия съвет на ПМГ.

Педагогическият съвет ще определи методиката за извършване на класирането, чрез която ще бъдат определени тежестите на резултатите от състезанията и олимпиадата.

Начинът на класиране ще бъде оповестен в РЕГЛАМЕНТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА, който ще бъде публикуван в сайта на ПМГ след утвърждаване от Началника на РУО-Хасково

Сподели: