Събота 19, Юни 2021г.

Съгласно Заповед № 3 - 560/22.04.2020 г. на Началника на РУО - Хасково е утвърден:                                                                                                                  

Държавен план - прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 годинa в ПМГ "Акад. Боян Петканчин" – Хасково 

1. Профил „Математически“   - 2 паралелки

  • Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език
  • Информатика с интензивно изучаване на английски език
Балообразуващи предмети:
ВО математика (х3); ВО БЕЛ (х1); оценка по математика от свидетелството (х1); оценка по БЕЛ от свидетелството (х1)
 
2. Профил „Природни науки“    - 1 паралелка
 
  • Биология с интензивно изучаване на английски език
 
Балообразуващи предмети:
ВО математика (х2); ВО БЕЛ (х2); оценка по биология и ЗО от свидетелството (х1); оценка по БЕЛ от свидетелството (х1)
 
3. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“  - 2 паралелки
 
  • Информационни технологиии с интензивно изучаване на английски език
  • Информатика и информационни технологии с английски език
 
Балообразуващи предмети:
ВО математика (х3); ВО БЕЛ (х1); оценка по математика от свидетелството (х1); оценка по БЕЛ от свидетелството (х1)

 

 

Сподели: