Петък 18, Юни 2021г.

Приемът в  ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г.  на Министъра на образованието и науката за промяна на датите за НВО 7 клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019-2020 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019-2020 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Сподели: