Събота 19, Юни 2021г.

Уважаеми, родители, ученици,

Уведомяваме Ви, че записването в 8 клас в паралелките на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за приетите ученици след излязлото Първо класиране ще стартира от утре /14.07.2020г./ до 16.07.2020г. в часовия диапазон от 8.30. до 17.00. часа.

Необходими документи за представяне:

- Оригинал на Свидетелство за завършено основно образование;

- Копие на Акт за раждане;

- Служебната бележка с входящия номер от подаденото заявление за участие в приема;

Останалите заявления /по образец/ ще ви бъдат предоставени за попълване на място в училището. Приемането на документи ще се извършва на първи етаж в стая 101 и 102 при спазване на противоепидемичните мерки.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ ПМГ"АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН"!

Сподели: