Понеделник 18, Октомври 2021г.

АКТУАЛНИ БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА /ОБЩО/

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС

8. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФУЧ

9. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК ДО 7 ДНИ

10. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК ДО 3 ДНИ

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА

12. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПИТИ СФО

13. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

14. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИК

15. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС ЗА УЧЕНИЦИ НАД 18 ГОДИНИ

16. ДЕКЛАРАЦИЯ ОРЕС

17. ДЕКЛАРАЦИЯ ОРЕС 2

18. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

19. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ОРЕС В ПРИСЪСТВЕНО ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 ГОДИНИ

20. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ОРЕС В ПРИСЪСТВЕНО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

21. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ОРЕС В ПРИСЪСТВЕНО ЗА УЧЕНИЦИ НАД 18 ГОДИНИ

Сподели: