Вторник 27, Юли 2021г.

През учебната 2020-2021 година функционира един клуб по проект „Образование за утрешния ден“.

Групата е с наименование „Дигитални създатели“, в нея участват 21 ученици, а техен ръководител е г-жа Адриана Янева-Димитрова.

Дейностите са планувани да се изпълняват в периода 03.12.2020 - 17.05.2021 г.

Основната цел е свързана с повишаване на дигиталните умения на учениците, като успешно завършилите обучението получават сертификат.

 

Сподели: