Понеделник 18, Октомври 2021г.

Изпълнение на дейности по НП “Иновации в действие”

 

    В периода 27.11 - 28.11.19 се проведоха посещения в учебни часове, включени в програмата на ПГ “Васил Левски” град Ямбол по НП “Иновации в действие”, реализирана съвместно с ПМГ “Акад. Боян Петканчин”:

   В часа по английски език учениците реализираха телевизионно предаване по темата за здравословното хранене.
   Часът по италиански език беше свързан с упражнение на лексика.
   По математика урокът “Лихва” в 11 клас беше реализиран с умело използване на разнообразни инструменти на ИКТ.
   В друг час по математика ни бяха демонстрирани авторски примери/задачи от комбинаторика, програмирани на Java Script.
   По информационни технологии ни беше представен открит урок на тема: “Роботи”
   По време на дейностите присъства г-жа Грозданова - старши експерт по английски език от РУО Ямбол.
 
   НП “Иновации в действие” е успешен механизъм за училищен обмен на идеи!
   Благодарим на колектива на ПГ “Васил Левски” за невероятното посрещане-за демонстрацията в планетариума, изнесените презентации от учителите и лекцията на г-жа Petia Tontschewa - директор на гимназията.
 
Сега ние сме на ред да посрещнем колегите от Ямбол и да споделим своята работа като иновативно училище.
Сподели: