Понеделник 18, Октомври 2021г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ПРИ ПОЯВАТА НА СЛУЧАИ С COVID-19 НА УЧИЛИЩНО НИВО