Петък 05, Юни 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО ЧУЖД ЕЗИК В VII КЛАС И НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК И ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНСТНОСТИ В Х КЛАС

      Уведомяваме учениците от VII и X клас следното:

      - всеки седмокласник, желаещ да се яви на изпит по чужд език (ЧЕ), може да го направи след подаване на заявление;

       -всеки десетокласник, желаещ да се яви на изпит по ЧЕ и/или дигитални компетентности (ДК), може да го направи след подаване на заявление.

      Срокът за подаване на заявления за явяване на изпит по ЧЕ в VII и Х клас и по ДК в Х клас е от 06.04.2020 г. до 10.04.2020 г. (до 10.00 часа на 10.04.2020 г.).

      Заявленията се подават дистанционно по електронен път на електронна поща - ani.mazgalova@pmg-haskovo.org.

      Бланки на заявления може да изтеглите от следните линкове:

      ЗАЯВЛЕНИЕ VII КЛАС ЧЕ          ЗАЯВЛЕНИЕ X КЛАС ЧЕ        ЗАЯВЛЕНИЕ X КЛАС ДК

      Всички изпити са по желание на ученика и не са задължителни.

      Подробна информация за изпитите може да намерите в Раздел II на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

      Забележки:

1. Заявленията се изтеглят от съответните линкове, принтират се, попълват се, полагат се подписи на ученик и родител, сканират се или се снимат с телефон, подават се по електронен път.

2. При липса на принтер/скенер се допуска попълване на заявлението в word формат и подаване по електронен път.

3. След отмяна на извънредното положение заявленията ще бъдат събрани в хартиен вид.

 

Сподели: