Четвъртък 02, Декември 2021г.

Преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Уважаеми ученици, родители
 
 
 
Уведомявам Ви, в периода от 01.12.2021 г. до 03.12.2021 г.  обучението в гимназията се извършва при следната организация - ротационно: 

1. Обучението за учениците от V A, VI A, IX А, IX Б, IX В, IX Г, IX Д, X А, X Б, X В, X Г, X Д  класове  е присъствено.

2. Обучението за учениците от VII A, VIII А, VIII Б, VIII В, VIII Г, VIII Д, XI А, XI Б, XI В, XI Г, XI Д, XII А, XII Б, XII В, XII Г, XII Д, класове се осъществява синхронно в електронна среда от разстояние. 

 3. При обучението в електронна среда от разстояние учителите и учениците използват възможностите на училищния Office 365 и виртуалните стаи на Teams. Обучение в електронна среда от разстояние се организира от всички учители, включително и от учителите по физическо възпитание и спорт. 

4. Консултациите с ученици ще се извършват on-line в създадените за целта виртуални класни стаи/канали в Teams по утвърдения график, с начало 15:30 ч.

5. Учебните занятия за всички ученици започват в 8:00 ч. 

6. Учебните часове ще са с продължителност 30 минути за учениците от  VII A, при следния часови график: 

1 час        8:00     -           8:30 

2 час        8:55     -           9:25 

3 час        9:50     -           10:20 

4 час        11:00   -           11:30 

5 час        11:55   -           12:25 

6 час        12:50   -           13:20 

7 час        13:45   -           14:15 

7. Учебните часове ще са с продължителност 40 минути за учениците от VIII, XI и XII клас при следния часови график: 

1 час        8:00     -           8:40 

2 час        8:55     -           9:35 

3 час        9:50     -           10:30 

4 час        11:00   -           11:40 

5 час        11:55   -           12:35 

6 час        12:50   -           13:30 

7 час        13:45   -           14:25 

 

8.   Учебните часове ще са с продължителност 45 минути за учениците от V A, VI A, IX и X класкоито се обучават присъствено в сградата на ПМГ "Акад. Боян Петканчин"

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

При промяна на графика своевременно ще Ви уведомяваме.

 

С уважение,

Гергана Петрова

Сподели: