Сряда 08, Април 2020г.

На 14.11.2015 година се проведе XV Областен математически турнир  в град Кърджали.В него взеха участие и ученици от ПМГ“Академик Боян Петканчин“,  които се представиха достойно и взеха призови места. Първо място заеха учениците  Дарена Георгиева от  6 клас и Любен Балтаджиев от  7 клас, на второ място  е Димитър Карев  от 11клас, а на трето място са  Радослав Чобанов и Филип Андонов от 5 клас,Дейвид Дойчев от 8 клас и Димитър Николов от 11 клас.      

Икономически университет  в град Варна признава отлични оценки на  учениците Димитър Карев, Димитър Николов, Божена Лозева и на Гергана Марчева от 11 клас.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” признава отлични оценкинаучениците Добрик Георгиев, Димитър Кирилов, Виктория Стайкова, Михаил Митев, Теодора Краева, Галя Ангелова и Тинка Дойчева от 12 клас.

Икономически университет  в град Варна признава отлични оценки  на Добрик Георгиев, Димитър Кирилов, Виктория Стайкова и Михаил Митев от 12 клас.

Сподели: